0 Items - DKK 0,00
0
  • No products in the cart.

Regler for firmajulegaver

(vi gør opmærksom på at reglerne er ændret. Følg Skats nyeste regler for indkøb af firmajulegaver her)

Firmajulegaver i form af vingaver, købmandskurve og lignende i anledning af jul eller nytår er ifølge praksis skattefri, hvis markedsværdien incl. moms ikke overstiger 700 kr. Er markedsværdien over 700 kr., er det hele værdien af julegaven der er skattepligtig. Når man taler om markedsværdi er det ikke nytteværdien for modtageren, som er afgørende, men derimod arbejdsgiverens kostpris.

Hvis gaven derimod består af kontanter, gavechecks eller gavekort, skal der betales skat af det fulde beløb. Beløbet beskattes som personlig indkomst – altså med eventuel topskat. Derfor har det betydning for modtageren, om arbejdsgiveren i forhold til skattereglerne vælger en tingsgave med en markedsværdi på max. 500 kr. Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort afgørelse foretaget en afgrænsning mellem hvad der kan være en tingsgave, og hvad der er et gavekort.

Et hotel ville markedsføre salg af menubeviser til virksomheder, som skulle kunne anvende menubeviserne som julegaver til de ansatte. Menubeviserne ville blive udstedt på modtagerens navn og med præcisering af, at det var strengt personligt, samt at det ikke kunne ombyttes til penge. Beviset ville give den ansatte med ledsager ret til en forudbestemt 3 retters menu plus en flaske rødvin. Værdien af beviset ville ikke overstige 500 kr.

Lidt uforståeligt fandt landsskatteretten – med dissens – at sådanne menubeviser ikke kan sidestilles med tingsgaver. Gaver i form af menubeviser er derfor skattepligtige. Det er vanskeligt at forstå, at fx en vingave eller en købmandskurv til en værdi af 500 kr. er skattefri, hvorimod et bevis til at indtage en middag for 500 kr. på en restaurant er skattepligtigt.

Tingsgaver skal ikke lønoplyses, uanset om værdien overstiger 500 kr.s grænsen. Hvis gaven derimod består af kontanter eller gavekort, skal beløbet lønoplyses, og der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af beløbet. For arbejdsgiveren har det derimod ingen skattemæssig betydning, om gaven ydes som en tingsgave, et kontant beløb eller som gavekort, idet udgiften i alle tilfælde kan fratrækkes som en personaleomkostning. Arbejdsgiveren har ikke fradrag for momsen af tingsgaver.

Artikelen er vist med tilladelse af forfatteren Steen Mørup, Skattekonsulent, BDO ScanRevision

REGLER FOR ARBEJDSGIVERBETALTE GAVER

I princippet skal der betales skat af alle gaver, som modtages fra arbejdsgiveren. Der har imidlertid udviklet sig en praksis om, at mindre gaver i anledning af jul eller nytår og mindre lejlighedsgaver ikke beskattes.

Tingsgaver i anledning af jul eller nytår er ifølge praksis skattefri, hvis markedsværdien incl. moms ikke overstiger 700 kr. tidligere 500 kr. Beløbsgrænse ændret af SKAT pr. 23.09.2008. Derfor kan julegaver i form af vingaver, købmandskurve og lignende modtages skattefrit – forudsat markedsværdien ikke overstiger 700 kr. Hvis markedsværdien overstiger 700 kr., er det hele værdien, og altså ikke kun den overskydende del, som er skattepligtig. Ved vurdering af om en tingsgave har en markedsværdi på over eller under 500 kr., er det ikke nytteværdien for modtageren, som er afgørende! Det er derimod arbejdsgiverens kostpris.

Hvis gaven derimod består af kontanter, gavechecks eller gavekort, skal der betales skat af det fulde beløb. Beløbet beskattes som personlig indkomst – altså med eventuel topskat. Derfor har det selvsagt betydning for modtageren, at arbejdsgiveren i forhold til skattereglerne vælger den mest favorable gave – nemlig en tingsgave med en markedsværdi på max. 500 kr.

Det er vanskeligt at forstå, at fx en vingave eller en købmandskurv til en værdi af 500 kr. er skattefri.

Tingsgaver skal ikke lønoplyses, uanset om værdien overstiger 500 kr.s grænsen. Hvis gaven derimod består af kontanter eller gavekort, skal beløbet lønoplyses, og der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af beløbet. For arbejdsgiveren har det derimod ingen skattemæssig betydning, om gaven ydes som en tingsgave, et kontant beløb eller som gavekort, idet udgiften i alle tilfælde kan fratrækkes som en personaleomkostning. Arbejdsgiveren har ikke fradrag for momsen af tingsgaver.

Artikelen er vist med tilladelse af forfatteren Steen Mørup, Skattekonsulent, BDO ScanRevision

FIRMAJULEGAVE

I mange firmaer er der tradition for, at de ansatte modtager en julegave fra arbejdsgiveren. Det er de fleste naturligvis glade for. Arbejdsgiveren skal imidlertid være opmærksom på, at han overholder “spillereglerne”, da den ansattes glæde i modsat fald kan ændres til et irritationsmoment vendt mod arbejdsgiveren.

I princippet skal der betales skat af alle gaver, som modtages fra arbejdsgiveren. Der har imidlertid udviklet sig en praksis om, at mindre gaver i anledning af jul eller nytår og mindre lejlighedsgaver ikke beskattes.

JULEGAVER

En gave i form af naturalier i anledning af jul eller nytår er ifølge praksis skattefri, hvis markedsværdien ikke overstiger 500 kr. (ændret til 700 kr pr. 23.09.2008) Beløbsgrænsen antages at være incl. moms, men det fremgår dog ingen steder. Denne praksis har betydning for vingaver, købmandskurve og lignende. Hvis markedsværdien derimod overstiger 500 kr. er det hele værdien, og altså ikke kun den overskydende del, som er skattepligtig.

Ved vurdering af om en naturaliegave har en markedsværdi på under eller over 500 kr. er det ikke nytteværdien for modtageren, som er afgørende! Det er derimod arbejdsgiverens kostpris. Hvis gaven derimod består af kontanter (herunder gavecheck) eller gavekort, skal der betales skat af det fulde beløb. Beløbet beskattes som personlig indkomst – altså med eventuel topskat. Derfor har det selvsagt betydning for modtageren, at arbejdsgiveren i forhold til skattereglerne vælger den mest favorable gave – nemlig en naturaliegave med en markedsværdi på max. 500 kr. (700 kr. pr. 23.09.2008). Hvis arbejdsgiveren giver naturaliegaver, skal han ikke lønoplyse om gavens værdi, uanset om værdien overstiger 500 kr.s grænsen. (700 kr. pr. 23.09.2008). Hvis gaven derimod består af kontanter eller gavekort, skal beløbet lønoplyses. I forbindelse med den almindelige lønudbetaling skal der desuden indeholdes A-skat og AM-bidrag af beløbet. For arbejdsgiveren har det derimod ingen skattemæssig betydning, om gaven ydes i form af naturalier, et kontant beløb eller som gavekort, idet udgiften i alle tilfælde kan fratrækkes som en personaleomkostning.

GAVEKORT

Derimod har arbejdsgiveren ikke fradrag for momsen af naturaliegaver.

Gaver i form af gavekort er som nævnt skattepligtige ligesom løn. Det skyldes, at et gavekort anses for at have samme værdi for modtageren som almindelig pengeløn. Hvert år udfoldes der bestræbelser på at give gaver som naturalier, men hvor gavens karakter ligger tæt op af at svare til et kontant beløb. Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort afgørelse taget stilling til, om en julegave i form af et menubevis til en restaurant er en naturaliegave. Et hotel ville markedsføre salg af menubeviser til virksomheder, som skulle kunne anvende menubeviserne som julegaver til de ansatte. Menubeviserne ville blive udstedt på modtagerens navn og med præcisering af, at det var strengt personligt, samt at det ikke kunne ombyttes til penge. Beviset ville give den ansatte med ledsager ret til en forudbestemt 3 retters menu plus en flaske rødvin. Værdien af beviset ville ikke overstige 500 kr. Lidt uforståeligt fandt landsskatteretten – med dissens – at sådanne menubeviser ikke kan sidestilles med naturaliegaver. Gaver i form af menubeviser vil derfor være skattepligtige. Det er vanskeligt at forstå, at f.eks. en vingave eller en købmandskurv til en værdi af 500 kr. er skattefri, hvorimod et bevis til at indtage en middag for 500 kr. på en restaurant er skattepligtigt. Det forekommer nærmest at være konkurrenceforvridende for restaurationsbranchen. Det skal bemærkes, at den skattefri grænse for julegaver har været på 500 kr. siden indkomståret 1996. (Ændret pr. 23.09.2008 til kr. 700). Tidligere var grænsen på 300 kr. Der er ikke mange varer, hvor prisen har ligget fast i perioden 1996-2004, så det vil ikke være urimeligt, om de 500 kr. bliver opjusteret – men det er altså ikke sket endnu, så for den kommende jul er grænsen altså på 500 kr. (700 kr. pr. 23.09.2008).

Skattefokus skrives af BDO Skat, skatteafdeling i BDO ScanRevision, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 29 byer. Se nærmere på www.bdo.dk.

Enter your keyword