0 Items - DKK 0,00
0
  • No products in the cart.

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Intet salg til private. Vi har udelukkende salg til erhvervsvirksomheder – B2B. Læs vores salgsbetingelser her

1. Tilbud bliver først bindende ved Firmajulegaver.dk´s ordrebekræftelse.

2. Alle priser i vores netbutik/webshop opgives excl. moms i Danske Kroner. Og tillægges 25 % moms ved endelig bestilling i webshoppens indkøbskurv. Intet salg til private, da alle priser er specielle erhvervspriser. Vi har udelukkende salg til erhvervsvirksomheder – B2B.

3. Ordrer under kr. 2.000,00 excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,00

4. Prisen er den på ordrebekræftelsen dato gældende. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelsen og levering sker ændringer i toldsatser, importafgifter, valutakurser eller andre forhold uden for vores kontrol, beretter vi os til at forhøje prisen tilsvarende.

5. Firmajulegaver.dk fremsender ordrebekræftelse via e-mail og beder ordreafgiver gennemlæse og kontrollere for eventuelle fejl samt skriftligt godkende igangsættelsen af ordren. Ved godkendelse af ordrebekræftelse erkender ordreafgiver, at have læst FirmagaveXpertens, herunder firmajulegaver.dk´s ordrebekræftelse og være indforstået med de gældende Salgs- og leveringsbetingelser.

6. Vi tager forbehold for annullering af bekræftet ordre, såfremt ufordelagtig soliditetsoplys-ning eller manglende opfyldelse af betingelser erfares.

7. Vi fremsender gerne vareprøver. Medmindre andet er aftalt faktureres alle vareprøver samt fragt. Der tillægges ikke ekspeditionsgebyr.

8. Eventuelle uoverensstemmelser i vore ordrebekræftelser skal meddeles inden 3 dage, idet udført arbejde eller indkøbte varer ellers påhviler ordreafgiver.

9. Det er ordreafgivers ansvar, at materiale til brug for logoforarbejdning af Firmajulegaver er 100 % i orden, hvorfor Firmajulegaver.dk ikke kan gøres ansvarlig for fejl forårsaget af et ikke fyldest-gørende logomateriale.

10. Når ordreafgiver har godkendt korrektur er det alene ordreafgiver som hæfter for fejl, som ikke er rettet i korrekturen før godkendelse.

11. Annullering af ordre kan ikke finde sted efter godkendt korrektur.

12. Repromateriale, klicheer etc. forbliver Firmajulegaver.dk´s ejendom uanset at dette er helt eller delvist betalt af ordreafgivers.

13. Såfremt en vare med logoforarbejdning skulle vise sig fejlbehæftet, det være sig materiale, tryk eller lignende ombyttes denne med en fejlfri vare af samme varenummer, dog uden logoforarbejdning. Prisen for logoforarbejdning krediteres ordreafgiver. Evt. kan ordre-afgiver vælge at modtage en kreditnota på den samlede vares pris. Der byttes ikke til en tilsvarende vare med logoforarbejdning, undtagen i tilfælde hvor dette er aftalt på forhånd.

14. Ordreafgiver accepterer at Firmajulegaver.dk må bruge billeder af fremstillet produkter til egen markedsføring såsom kataloger, websider og lignende, med mindre andet er aftalt.

15. Levering sker ab. Lager fra Firmajulegaver.dk´s leverandør, gravør, trykkeri, broderi etc.

16. FirmagaveXperten drager omsorg for vareafsendelsen og vælger forsendelsesmåden, med-mindre andet er aftalt.

17. Varen leveres i vores leverandørs standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af leverandøren anses for nødvendig til forsendelsen. Emballagen er indbefattet i prisen, medmindre andet er aftalt.

18. Firmajulegaver.dk forbeholder sig ret til at levere pr. efterkrav. Såfremt særlige omstændigheder indtræder.

19. Tab som følge af overskridelse af leveringstiden erstattes ikke. Firmajulegaver kan dermed ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder ordreafgivers påførte dagbøder.

20. Vi tager forbehold for leverandørsvigt fra vores leverandører.

21. Betaling skal ske i henhold til de på ordrebekræftelse/faktura anførte betalingsbetingelser. Ved ordrer udenfor vores Netbutik/webshop over kr. 10.000,00 excl. moms opkræves der såfremt det skynnes forudbetaling medmindre andet er aftalt.
Nye kunder opkræves tillige forudbetaling uanset ordrens størrelse.

22. Betaling skal ske direkte til vor bank på kontonr. som anført på ordrebekræftelse/faktura.

23. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes tillægges 1,5 % af fakturabeløb i rente pr. påbe-gyndt måned fra det tidspunkt fakturabeløbet er forfaldet til betaling. Firmajulegaver.dk forbeholder sig endvidere ret til at sende enhver skyldner til inkasso.

24. Ved bestilling gennem Firmajulegaver.dk´s webshop betales online.

25. Da vi ikke er lagerførende og alle varer indkøbes efter ordre er der ingen ombytningsret.

26. Det påhviler ordreafgiver at meddele FirmagaveXperten om fejl eller mangler inden for 5 dage fra fakturadato.

27. Returnering af fejlbehæftede varer skal ske efter aftale med Firmajulegaver.dk. Returnering skal ske i original emballage og sker for ordreafgivers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.

28. Ordreafgiver skal nøje følge den af Firmajuelagaver.ds givne vejledning for varens an-vendelse og opbevaring.

 

Vilkår

Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos (Virksomhedens juridiske navn) og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på webshoppen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Tredjemand
Oplysninger afgivet til www.firmajulegaver.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt
Som registreret hos Firmagavexperten har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Firmagavexperten via e-mail info@Firmagavexperten.dk.

Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@Firmagavexperten.dk.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere. ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).

For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.

Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer. Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.firmajulegaver.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Related Posts

Enter your keyword